Ohutusreeglid treeningutel eriolukorra ajal Tilgu Sadama Jahtklubis

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2020. aasta korraldusega on lubatud alates 18. maist sporditegevuse jätkamine siseruumides, kui ruumi täituvus on 50% tavapärasest täituvusest ning grupi suurus on kuni 10 inimest. Alates 1. juunist ei kehti grupi suurusele piiranguid.

Lisaks on lubatud purjetamisvõistlused kuni osalejaid on alla 100 inimese, seal hulgas korraldajad ja treenerid.

 • Ühes rühmas võib olla kuni 10 inimest, seal hulgas treener, ning kõikides tegevustes tuleb järgida 2 + 2 reeglit. Kui sportlased kogunevad gruppidesse ja ei suuda kinni pidada 2+2 reegli täitmisest, on treeneril õigus korrarikkujad ära saata. 
 • Treeneril on õigus haigusnähtudega või koroona viirusesse nakatunuga kokku puutunud sportlane ära saata.
 • Purjetaja saabub sadamasse vahetult enne treeningut, mitte varem kui 5 minutit enne treeningu algust. Varem saabudes tuleb oodata sadama väravate taga.
 • Aevastades või köhides kaetakse oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik visatakse seejärel koheselt prügikasti ja pestakse käed.
 • Treeningute ajal palume lapsevanematel otsese vajaduseta sadamasse mitte siseneda.
 • Isiklikud asjad ja sõiduvahendid jäetakse teiste sportlaste suhtes 2 meetriste vahedega.
 • Enne merele minekut võetakse ükshaaval päästevestid.
 • Iga purjetaja katsub ainult enda paati ja sellega kaasnevat varustust (ka merel olles).
 • Ühel slipil veeskab paati korraga 1 sportlane, vajadusel treener assisteerib.
 • Treeneri kaatris võib ahtris olla treener ja 1 purjetaja, vööris kummaski poordis 1 purjetaja.
 • Treeningutel osalejad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid.
 • Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte.
 • Klubisse sisenedes ja väljudes peab käsi desinfitseerima. Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik.
 • Tualetti kasutades kindlasti palun desinfitseeri käed enne ja pärast.
 • Treeningu lõpus peseme klubi paadid kaldal olles seebiveega. 
 • Purjetajad ei jää peale trenni lõppu sadama territooriumile.

Käesolevate reeglite kirjutamisel on lähtutud Eesti Jahtklubide Liidu suunistest.

Küsimuste korral pöörduda purjetamistreeneri poole:
Nils Joonas Kristian Saar
+372 53893008
nilsjoonas@gmail.com