Austatud Otemarina Jahtklubi liige,

Käesolevaga soovib Otemarina Jahtklubi juhatus kokku kutsuda Üldkoosoleku et võtta vastu klubi jaoks olulised otsused. Üldkoosolek toimub 26.08.2013 algusega kell 19:00 ja lõpeb orjenteeruvalt 19:30 Tilgu sadama klubiruumides.

Üldkoosolek on kinnine ja oodatud on vaid klubiliikmed.

____________________

Lugupidamisega,

Otemarina Jahtklubi Kommodoor