Austatud külaline ja Tilgu Sadama Jahtklubi liige,

Käesolevaga teatab Tilgu Sadama Jahtklubi juhatus, et järgmine Üldkoosolek toimub 29.04.2013 algusega kell 19:00 ja lõpeb orjenteeruvalt 20:30 Tilgu sadama klubiruumides.
Päevakorra punktid on järgmised:
  1. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
  2. Ettekanne Tilgu Sadama arengutest, vallavanem Kaup Rätsepp
  3. 2013.a. Majandusaasta aruande ettekanne ja kinnitamine
  4. 2013.a. Revisjoni komisjoni aruanne ja kinnitamine
  5. 2014.a. Tegevuskava ja eelarve tutvustamine ja kinnitamine
  6. Klubi liikmemaksumäära ja tasumistähtaja kinnitamine
Kallid klubiliikmed, kui te ei saa koosolekust osa võtta siis palun andke oma hääl klubikaaslasele kes kindlasti kohale tuleb.
Klubi koosolek on avatud ainult klubi liikmetele. Kui soovid meiega liituda siis saada oma avaldus klubi juhtkonnale kristjan@tmyc.ee.
____________________
Lugupidamisega,
Tilgu Sadama Jahtklubi Kommodoor
Kristjan Boberg
+372 56 484 704