Harku Vallavalitsus korraldas 19. aprillil täiendava töökoosoleku (Tilgu munitsipaalsadama detailplaneering)  Ilmandu külas Tilgu sadamas, teemaks oli liiva sissekandumine sadamasse.