Tilgu sadamapäev on koguperele mõeldud üritus, mis toimub Harku valla Avatud külade nädala raames. See on hea võimalus avada merepiiri meie vallaelanikele ja külalistele ning pakkuda neile võimalust osa võtta mere- ja rannaga seotud tegevustest.

Lastel on võimalus tutvust teha Optimist purjekatega ja avastada koos treeneriga enda jaoks purjetamise põnev maailm. Hea ilma korral on lastel võimalik teha esimesed sõidud merel Optimistiga treeneri juhendamisel.

Täiskasvanutele tutvustatakse Laser purjekat ja jagatakse esimeste sammude tegemiseks vajalike teadmisi. Kohapeal demonstreerib Tilgu Merepääste Selts oma päästetehnikat ja viib läbi näidisõppuse merel. Sellel aastal osalevad merepäästjatega koos ka merepääste koerad, kes sadamas oma oskusi näitavad.

Sobiva ilmaga on kõigil soovijatel võimalik minna sõitma jahiga ja imetleda meie valla kaunist rannikut merepoolt.

Ajakava. Kõik Merele!

Algus kell 10.00
1. Sadama telgis on avatud näitus Piirivalve ja piirituse vedu Tilgus ja Pilte Tilgust.
2. 10:00 – 15:00 tutvustab Tilgu Merepääste Selts oma päästetehnikat ja jagab merepäästealaseid teadmisi.
3. 10:00 – 16:00 lastel on võimalus tutvuda Optimist purjekatega ja täiskasvanutele Laser purjekatega.
4. Ootame üllatus külalist merelt.
5. Sobiva ilma korral 11:00 alates toimub Optimist purjekaga õppesõit lastele.
6. 12:00 toimub Merepääste Seltsi näidisõppus sadama akvatooriumis. Osalevad merepäästekoerad!
7. 10:00 alates korraldatakse jahisõite merel. Jahsõidud toimuvad sobiva ilma korral. Kohtade arv on piiratud.
8. 16:00 Tilgu sadama päeva lõpp.